Vill se statsstöd för äldrebostäder

De kommuner som ser sin befolkning bli allt färre och allt äldre har en svår ekvation: Hur upprätthålla god välfärd och bostadsförsörjning? Bransch- och intresseorganisationen SABO uppmanar regeringen att titta närmare på orter med svaga bostadsmarknader.

Sverige har idag den snabbaste urbaniseringstakten av alla EU-länder och 91 av våra kommuner har sett sin befolkning minska med över tio procent de senaste 30 åren. De som stannar kvar är främst äldre i behov av tillgänglighetsanpassade bostäder eller trygghetsbostäder.

– Kravet på att de allmännyttiga bostadsföretagen ska arbeta enligt affärsmässiga principer gör det svårt att renovera, tillgänglighetsanpassa och bygga nytt i den omfattning som skulle behövas för att säkra bostadsförsörjningen på de här orterna, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag.

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Den har lagt grunden för en stabil utveckling av hyresmarknaden. Men redan då pekade SABO på de speciella förutsättningar som råder på svaga bostadsmarknader. Därför lovade regeringen se över detta. Men ingenting har hänt.

– Nu är det angeläget att regeringen startar sitt arbete med detta och SABOs analys är en bra utgångspunkt för det. Regeringen måste ta fram en hållbar modell där detaljerna preciseras för hur statsstödsreglerna för tjänster av allmänt intresse ska tillämpas på svensk bostadsmarknad, säger Kurt Eliasson.

SABO har i rapporten Tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader analyserat EUs statsstödsregler och identifierat några insatser som kan betraktas som tjänster av allmänt intresse på svaga bostadsmarknader.

–  Insatsen ska vara så viktig att den är oumbärlig för kommunen och att de lokala aktörerna inte klarar av att erbjuda den på marknadsmässiga villkor. Statsstödsreglerna gör det möjligt att använda offentliga medel till bostadsföretag – allmännyttiga och privata – för angelägna insatser på svaga bostadsmarknader utan att det snedvrider konkurrensen, säger Kurt Eliasson.

Källa: SABO

 


Insatser som bör kunna få ekonomiskt stöd från offentliga medel utifrån EUs regler

Att på utpekade orter i en kommun tillhandahålla hyresbostäder som kan efterfrågas även av hushåll med begränsade inkomster.

Att långsiktigt tillhandahålla bostäder med god tillgänglighet, lämpliga för äldre och för personer med funktionshinder.

Att tillhandahålla ett mindre antal små lägenheter med inriktning på unga.

Röster från svaga bostadsmarknader

– Den nya lagen med krav på affärsmässighet funkar inte för oss. Men om vi skulle gå i konkurs, vilken seriös fastighetsägare skulle vilja köpa 300 lägenheter i en kommun som Överkalix? Ingen. Vi behöver därför en särskild ordning för den här typen av marknader.
Helena Backman, VD för Överkalixbostäder

– Trots att kommunens befolkning minskar totalt sett skulle vi behöva bygga fler lägenheter. Dels trygghetsbostäder som passar för de äldre som flyttar till centralorten från byarna, dels moderna smålägenheter för ungdomarna så att de väljer att stanna kvar här istället för att pendla hit för att jobba. Men det går inte att bygga till vilka hyresnivåer som helst på den här marknaden så ekonomin är svår att få ihop.
Sune Eriksson, VD för Norsjölägenheter

Källa: SABO

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *