Vill se svensk satsning på trähus

Tankesmedjan Global Utmaning föreslår en satsning på trähusbyggande. Det skulle bidra till miljömässig, social och samhällsekonomisk hållbarhet och hjälpa skuldtyngda kommuner att klara utmaningen.
Förslaget lanseras i en debattartikel i Dagens Medicin undertecknad av bl.a. Carl-Johan Engström, professor emeritus på KTH och Elin Andersdotter Fabre, projektledare Hållbara Städer Global Utmaning, m.fl.
Skribenterna konstaterar att de råder bostadsbrist i två tredjedelar av Sveriges kommuner. Det behövs en halv miljon nya bostäder. Men regler om ett gott byggande står i vägen, enligt byggindustrin och flera partiföreträdare.
De pekar på en rad fördelar med en satsning på trähus. Trähus är klimatsmarta och genom att bygga i trä binds koldioxid som växande träd tagit upp för lång tid. Det finns även näringspolitiska fördelar då trähusbranschen snabbt kan öka sin kapacitet. Sverige kan gå före och skapa efterfrågan på en global exportmarknad, menar debattörerna.
Dessutom tror de på nya arbetstillfällen, eftersom produktionen kan förläggas i skogsrika avfolkningslän som på senare tid fått ett tillskott av migranter. Utbildning i industrialiserat träbyggande kan leda till jobb direkt.
Skribenterna från Global utmaning föreslår ett regeringsinitiativ som läggs till grund för en bred överenskommelse i de bostadspolitiska överläggningarna. De vill bl.a. inrätta ett system där staten garanterar en låg ränta under lång tid. ”Skuldtyngda kommuner behöver hjälp att finansiera exploateringsinvesteringar som stöder en hållbar utveckling. Marknaden tillhandahåller lånen. Det handlar om långsiktiga investeringar – på kort sikt kostar det staten ingenting”, menar man.
En trähussatsning bli ett samhällsekonomiskt lyft för Sverige, avslutar debattörerna.
Fotnot: Global Utmaning är en oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.
Skribenter:
Carl-Johan Engström, professor emeritus KTH, senior rådgivare Global Utmaning
Ulf Dahlsten, professor LSE och senior rådgivare Global Utmaning
Staffan Laestadius, professor emeritus KTH, senior rådgivare Global Utmaning
Örjan Wikforss, arkitekt och professor emeritus KTH
Agneta Modig Tham, senior rådgivare Global Utmaning
Kristian Skånberg, senior rådgivare Global Utmaning
Johan Hassel, vd Global Utmaning
Elin Andersdotter Fabre, projektledare Hållbara Städer Global Utmaning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *