Vill se total avreglering av hyror

Regeringskris skakar Sverige sedan Vänsterpartiet ställt ultimatum till statsministern och Sverigedemokraterna snabbt hakat på och fått igenom en misstroendeomröstning i riksdagen, som Stefan Löfven förlorade. Samtidigt lägger två tidigare professorer fram förslag om total avreglering av alla hyresrätter i Sverige.

– Dagens system på hyresmarknaden är ett exempel på hur en prisreglering ger upphov till politisk korruption. Historien är fylld av sådana exempel, uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER professor emeritus Lars Jonung. Hela intervjun i slutet av texten.

De två professorerna emeritus, Roland Andersson och Lars Jonung (bilden), ifrågasätter ”den halvmesyr till avreglering på hyresområdet som nu har presenterats” och tycker att marknadshyror bör införas i hela beståndet ”under socialt acceptabla former”.


Lars Jonung, professor emeritus.
Foto: Lunds universitet.

Debattörerna skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet (2021-06-17): Hyresgäst­föreningen försvarar med näbbar och klor de privilegier som reglerade hyror ger välbärgade hushåll i Stockholms innerstad. Samtidigt blundar man för att unga familjer i förorter tvingas betala reglerade hyror som i vissa fall ligger över de marknadshyror som skulle skapas vid en total avreglering.

Orsakar bostadsbrist
De tidigare professorerna menar att hyresregleringen är den fundamentala orsaken till rådande bostadsbrist. En brist som skapar köer och väntetider på upp till 10–20 år i Stockholm för attraktiva lägenheter och för riktigt lockande lägenheter upp till 30–40 år.

De pekar på ”handel med svartkontrakt, omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, statliga miljonsubventioner till byggande av hyreshus, rivning av hyreshus för att hålla uppe hyresnivån i delar av landet – och framför allt de långa bostadsköerna med bortemot en miljon köande i de tre storstäderna”.

Regeringens myrsteg
Debattörerna tycker att regeringens utredning med förslag om fri prisbildning för nybyggda hyresrätter bara är ett ”myrsteg” eftersom nyproduktionen endast omfattar någon knapp procent av beståndet av hyresfastigheter. Om marknadshyror däremot införs för alla hyresrätter försvinner bostads­bristen ”till stort gagn för alla som står utanför bostads­marknaden”.

”En total avreglering av alla hyresrätter kan genomföras med olika metoder som garanterar en avreglering under socialt acceptabla former. I ömmande fall kan hushåll med knappa resurser få stöd genom generösa bostadsbidrag”, fastslår debattörerna.

Hyresgästförening emot
Hyresgästföreningen är emot marknadshyror som man menar skulle innebära ”radikalt höjda hyror för alla som bor i hyresrätt”. Intresseorganisationen menar att ”hyresvärden ensidigt bestämmer hur mycket du ska betala i hyra, helt utan förhandling” om marknadshyror införs.

Vänsterpartiet talar på sin webbplats om varför man säger nej till marknadshyror. Partiet menar att det skulle innebära:

  • Högre hyror för hyresgäster i hela landet
  • Sämre trygghet för alla hyresgäster
  • Ökad bostadssegregation.

Lars Jonung intervjuad
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till Lars Jonung med anledning av debattartikelns innehåll.

Tror du att er debattartikel riskerar att spä på den uppflammande konflikten/regeringskrisen?

 – Jag hoppas att vår debattartikel kan dämpa konflikten genom att den presenterar det samhällsekonomiska helhetsperspektivet på hyresregleringen. Regleringskramarna vill skapa strid med sina vilseledande argument. Deras propaganda håller inte för en samhällsekonomisk granskning.

Om du får sia, när tror du att marknadshyror kan vara införda i Sverige?

– Som optimist så hoppas jag att marknadshyror kommer vara införda inom 10-20 år. Vi är inte längre ett så rikt land att vi har råd med skadliga regleringar. Och de höga hyror som hyresregleringen bidrar till.  Ju mer vi debatterar hyresregleringen, desto naknare blir kejsaren. Därför är det viktigt att oberoende forskare deltar i den allmänna debatten.

Varför är motståndet så starkt mot en hyresreglering med rötter i andra världskriget?

– Särintresset är välorganiserat genom hyresregleringen. Hyresgäströrelsen med nära koppling till det största politiska partiet gynnas genom dagens form av hyresreglering. Marknadshyror där hyresgästen och hyresvärden avtalar direkt med varandra ger inte utrymme för en korporativ lösning som hyresgäströrelsen utgör. Se bara på marknaden för villor och bostadsrätter. Där finns ingen ”rörelse” som utgör en mellanhand mellan köpare och säljare som tar miljontals kronor i avgifter varje år. Dagens system på hyresmarknaden är ett exempel på hur en prisreglering ger upphov till politisk korruption. Historien är fylld av sådana exempel.

Så långt intervjun med Lars Jonung.

Om debattörerna
Roland Andersson, professor emeritus, Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Lars Jonung, (bilden förstasidan) professor emeritus vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *