Vill se tuffare krav i arbetslivet

Inför en lag mot trakasserier i arbetslivet. Det kräver fackförbundet TCO som konstaterar att det är vanligt att mobbning på arbetsplatsen leder till sjukskrivning. Kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade vad gäller psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

– Även om trakasserierna upphör känner den drabbade ofta att den inte får upprättelse. Därför krävs inte bara åtgärder inom arbetsmiljön utan även på det arbetsrättsliga området, menar fackförbundets ordförande Therese Svanström.

I ett debattinlägg, publicerat bland annat på TCO:s hemsida, skriver hon: ”TCO ser att det finns behov av att skärpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därtill arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet”.

OFFENTLIGA AFFÄRER har även ställt kompletterande frågor kring den publicerade rapporten och debattartikeln och fått svar via TCO:s presstjänst. Se nedan.

Den fackliga organisationen har kartlagt riskfaktorerna för sjukskrivning och slår fast att den i särklass viktigaste åtgärden för att minska sjukfrånvaron är en förbättrad arbetsmiljö.


– Det finns behov av att skärpa Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter om den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön, anser Therese
Svanström, TCO-ordförande. 
Foto: Eva Edsjö.

Kvinnor drabbade
Kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade vad gäller psykisk ohälsa och sjukskrivning, 76 procent av de långtidssjukskrivna är kvinnor och mer än hälften arbetar i offentlig sektor.

TCO vill därför se följande förändringar:

  • Koppla sanktionsavgifter till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna är centrala i arbetet för en förbättrad arbetsmiljö och för att förbättra efterlevnaden av föreskrifterna föreslår TCO att sanktionsavgifter kopplas till dem.
  • Slå vakt om de fackliga skyddsombudens roll och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med skyddsombud närvarande på arbetsplatsen ökar förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.
  •  Inför hälsobokslut i offentligt finansierade verksamheter. TCO:s undersökning visar att sjuktalen är högre i verksamheter i offentlig sektor. En metod för att åstadkomma synliggöra och identifiera problemen är att fastställa och redovisa nyckeltal för arbetsmiljön, även kallat hälsobokslut.
  • Inför en lag mot trakasserier i arbetslivet. Det är vanligt att mobbning på arbetsplatsen leder till sjukskrivning. Även om trakasserierna upphör känner den drabbade ofta att den inte får upprättelse. Därför krävs inte bara åtgärder inom arbetsmiljön utan även på det arbetsrättsliga området.

– Med ovanstående förslag, och större fokus på arbetsmiljön kan vi få ner sjuktalen och vända riskfaktorer till friskfaktorer. Det är viktigt både för de breda tjänstemannagrupperna och för samhället i stort, framhåller Therese Svanström.

OFFENTLIGA AFFÄRER har via e-post skickat frågor till TCO/Therese Svanström. Här följer frågorna och svaren, förmedlade av TCO:s presstjänst.

Hur ofta gör TCO denna typ av undersökningar?

– TCO har gjort en liknande undersökning 2015 med delvis samma frågor kring sjukskrivningsprocess och arbetsförhållanden innan sjukskrivning. De båda undersökningarna har dock olika urvalspopulationer, i undersökningen från 2015 omfattade undersökningen tjänstemän som varit sjukskrivna i minst 14 dagar, medan föreliggande undersökning vänder sig till tjänstemän som varit sjukskrivna i minst 90 dagar.

– TCO tar dock regelbundet fram olika slags rapporter för att belysa tjänstemännens arbetsliv, arbetsmiljö och frågor kring trygghetssystem. TCO:s samtliga rapporter i ämnet finns att ta del av på TCO:s webbplats.

Kan ni se någon trend över åren – blir det bättre eller sämre?
– Det är svårt att se någon trend över tid utifrån TCO:s rapporter då det tidigare endast gjort en undersökning med delvis annan urvalspopulation.

Hur har covid19-pandemin påverkat arbetsmiljön – finns det både positiva och negativa följder?

– Hur arbetsmiljön påverkats av covid-19 skiljer sig mellan tjänstemän beroende på vad de arbetar med. Arbetsmiljön har givetvis blivit mer utsatt för poliser och sjuksköterskor än för mer kontorsbaserade roller. Enligt våra undersökningar har de som fortsatt gå till jobbet varit mer stressade än de som jobbat hemifrån. Arbetsbelastningen har ökat i offentlig sektor för många yrken, till exempel sjuksköterskor och lärare, och möjlighet till kompetensutveckling har försämrats.
Sammanfattningsvis kan sägas att:

  • Fler upplever mer stress i arbetet (än mindre stress) jämfört med innan pandemin, framförallt bland de som inte arbetar hemifrån.
  • Möjligheterna till kompetensutveckling har blir sämre jämfört med innan pandemin, främst bland de som inte arbetar hemifrån.
  • Bland de som inte har arbetat hemifrån uppger 13% att de haft svårt att begränsa arbetet till normala arbetstider. Det verkar främst bero på ökad arbetsbelastning.

– Många som arbetat på distans har upplevt ökade problem med ont i rygg, nacke eller axlar, ca 25 procent har fått besvär som de inte hade innan, men samtidigt har många upplevt en tillfredsställelse med att kunna koncentrera sig bättre på sina arbetsuppgifter hemifrån. En övervägande majoritet vill kunna fortsätta jobba på distans framöver, dock med tillgång till sin arbetsplats. Detta eftersom 8 av 10 saknar sina kollegor, och ihållande arbete hemifrån ger fysiska problem om inte ergonomin är tillgodosedd.

Vilken respons har ni fått på debattartikeln och rapporten, särskilt från offentligt håll (men även media)?

– Då rapporten presenterades den 25/8 har vi inte hunnit sammanställa responsen. Men debattartikeln har uppmärksammats och kommenterats i sociala medier av många som är aktiva inom området. Rapporten som ligger till grund för artikeln finns att ladda ned på tco.se men i nuläget har vi inga siffror på hur många som tagit del av den.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *