Vill se utveckling av batterier för gröna transporter

Svenskt Näringsliv har i ett dokument, överlämnat till EU-kommissionen, pekat på batterier för gröna transporter som en del av samhällets återstart efter Corona.

– Det är en viktig signal som Svenskt Näringsliv ger i sitt dokument. För den svenska kollektivtrafiken, där det under tre år ska handlas upp busstrafik för 100 miljarder kronor, finns nu alla möjligheter att bidra till en grön omstart av samhället efter coronakrisen, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.


Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.
Foto: Lena Engstrand, Transportföretagen.

Anna Grönlund menar att med tanke på att den svenska kollektivtrafiken förlorat en miljard kronor per månad i biljettintäkter under coronakrisen så vore det välkommet om EU kunde stötta Sverige ”under det öppna fönster som nu finns för att skynda på paradigmskiftet till grön och elektrifierad kollektivtrafik”.

Går mot elektrifiering
Anna Grönlund fortsätter:
– Busstrafiken har redan starkt inlett ett skifte till elektrifiering genom de senaste årens offentliga upphandlingar av landets regioner, framförallt vad gäller stadsbusstrafik. Med rätt stöd kan vi ta ytterligare steg och därigenom bidra till en återhämtning, menar Anna Grönlund.

Grön återhämtning
I förslaget slår Svenskt Näringsliv fast att grön omställning bör vara kärnan i en ekonomisk återhämtningsplan för Europa. En effektiv och rätt fokuserad European Green Deal innebär en stor möjlighet för europeiska företag. Stimulansinvesteringar bör göras i förnybar energi, miljö och klimatåtgärder, menar arbetsgivarorganisationen.

Läs hela dokumentet, klicka här.

Inspel till Kommissionen
Dokumentet är ett inspel till EU-kommissionen, apropå att Europeiska rådet bett just EU-kommissionen återkomma med en samlad plan för hur Europa ska återstartas efter Corona-krisen. Dokumentet har även överlämnats till svenska EU-parlamentariker och spridits till media och andra intressenter.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.