Vill spara överskottet till sämre tider

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar att den ekonomiska situationen är betydligt bättre än förväntat, och vill att regeringen ändrar reglerna kring balanskravet.

Den ekonomiska situationen i kommuner och landsting blev 2010 betydligt bättre än förväntat. Även 2011 och 2012 blir år med ekonomiska överskott. Det visar en ny ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är goda nyheter för kommuner och landsting. Skatteintäkterna ökar samtidigt som de varit duktiga på att hålla tillbaka kostnadsökningarna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Nu är det viktigt att kommuner och landsting ges möjlighet att spara överskotten och använda under magrare år. Men för att kunna göra det måste regeringen se till att ändra reglerna kring balanskravet, säger Anders Knape.

Resultatet för kommuner och landsting blev förra året 19,3 miljarder kronor. Både kommuner och landsting förväntas även under de närmaste åren uppvisa överskott i sina finanser. Kommunerna förväntas åren 2011 och 2012 visa ett överskott på 10,8 respektive 6,8 miljarder kronor. Landstingens överskott förväntas under samma tidsperiod uppgå till 4,6 respektive 1,7 miljarder kronor.

– Vi vet att de resurser som frigörs när man får ett överskott eller när man lyckas effektivisera oftast används till att utveckla eller förstärka annan verksamhet, säger Anders Knape.

Resultaten beräknas, om inga åtgärder vidtas, försämras under perioden 2013-2015.

– Våra analyser visar att landstingen kommer att ha en tuffare ekonomisk situation än kommunerna, säger Anders Knape.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *