Vill stärka uppföljningen

Tillträdande KD-ledaren Ebba Busch Thor slår ett slag för uppföljningen av de kvalitetskrav som ställs vid offentlig upphandling.  
– I flera år har frågan om rätt kompetens vid upphandling debatterats. Det är viktigt att det nu kompletteras med krav om och kunskap kring uppföljning av upphandlingsbesluten. Större vikt behöver läggas vid att säkerställa att den kvalitet som beställs, faktiskt också blir verklighet, säger Ebba Busch Thor i en PROFIL-intervju med OFFENTLIGA AFFÄRER.
Hon menar att upphandlingsformer såsom tjänstekoncession och LOV (lag om valfrihetssystem) bör utvecklas och förbättras.
– De är former som ger bättre förutsättningar för långsiktighet och därmed också bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling. De bidrar också till att stärka medborgarmakten och värna en mångfald av aktörer som driver kvalitet, säger Ebba Busch Thor.
Intervjun i sin helhet publiceras i nr 2 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *