Vill tillåta fler kyrkobesökare

– Möjligheten att fira gudstjänst är viktig för den existentiella folkhälsan, hävdar biskopen i Växjö, Fredrik Modéus. Och Sveriges Kristna Råd, där bl.a. ärkebiskop Antje Jackelén ingår, vädjar till myndigheterna om att trossamfunden ska kunna tillämpa kvadratmeter-regeln redan från och med skärtorsdagen 1 april.

Det behövs flexibla regler och rekommendationer som utgår från kyrkorummets storlek och som möjliggör ett religiöst liv utan ett onödigt risktagande, anser Fredrik Modéus.

Bakgrunden är Covid19-pandemin och att Folkhälsomyndigheten nyligen presenterade ett förslag som möjliggör för museer och konsthallar att öppna för publik igen. Enligt förslaget får dessa institutioner samma regler som gäller för affärer och handelsplatser, upp till 500 personer.

Biskopen kommenterar:
– Stora katedraler däremot kommer i bästa fall att få välkomna en tiondel av det antalet personer från den 11 april. Min fråga till Folkhälsomyndigheten och till socialministern är enkel: Varför är kyrkor farligare än museer?

Inte bara det fysiska
Frågan ställs på DN debatt. Biskop Fredrik menar att det behövs regler och rekommendationer som värderar människans mentala, existentiella och andliga livsnödvändigheter lika högt som de fysiska.

Fredrik Modéus pekar på att det i Svenska kyrkan finns kyrkorum av varierade storlekar. Därför är det inte rimligt att samma regler ska gälla i en stor katedral som i en liten medeltida kyrka.  Regelverket kan inte utgå från förutsättningarna i en liten medeltida kyrka.

– Svenska kyrkans församlingar har erfarenheter och kunskap. Vi vill fortsätta att ta ansvar och vi är gärna med och hittar lösningar, avslutar biskop Fredrik Modéus.

Kristet råd till orda
Sveriges kristna råd har också tagit till orda i frågan om rätten att samlas i kyrkor, moskéer och synagogor, med mera. Organisationen har i flera remissyttranden understrukit att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd.

I en debattartikel i Aftonbladet hoppas företrädare för Sveriges Kristna Råd att kyrkorna och trossamfunden ska kunna tillämpa kvadratmeter-regeln från och med skärtorsdagen. ”Detta skulle även påverka den judiska högtiden Pesach som i år firas 28 mars till 4 april och den ortodoxa påsken som firas i början av maj”, skriver Presidiet för Sveriges kristna råd. Där ingår föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius biskop av Stockholms katolska stift,  Ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt t.f. generalsekreterare Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd.

Debattörerna betonar att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet. ”Denna rättighet får inte begränsas utan att det finns extraordinära skäl och begränsningarna får inte vara i kraft längre än absolut nödvändigt”, framhåller de. 

Katolsk namninsamling
Stockholms Katolska Stift berättar på sin webbplats om att kyrkomusikern Alexander Kegel i S:t Lars katolska församling i Uppsala startade en namninsamling med uppmaning till regeringen att ändra på reglerna för trossamfund till att bli mer i linje med andra verksamheter.

”Målet med insamlingen är att göra klart för regeringen, att de tuffa restriktionerna för religionsutövning varit en stor börda för troende, och att det finns en stark och utbredd vilja att ändra på restriktionerna, så att antalet tillåtna gudstjänstbesökare i stället regleras av lokalens storlek”, heter det. I de allra flesta kyrkor är det ju möjligt att ha betydligt fler än 8 personer utspridda med behörigt avstånd på ett smittsäkert sätt, argumenterar Stockholms Katolska Stift.

20 bör få bevista begravning
I höstas föreslog Svenska kyrkan i ett remissvar till regeringen att till regeringens förslag om ett maxtak på åtta personer för allmänna sammankomster att begravningar skulle undantas från bestämmelsen. Svenska Dagbladet rapporterade om detta 2020-11-18.

”Sedan begränsningen om åtta personer blev känt har vi fått hjärtskärande berättelser om sörjande människor som ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen. Ett värdigt avskedstagande är grundläggande för sorgearbetet”, sa ärkebiskop Antje Jackelén enligt ett pressmeddelande.

Ärkebiskop Antje Jackelén.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *