Villkor om geografisk placering inte tillåtet i valfrihetssystem

Det är inte tillåtet att begränsa leverantörers geografiska möjligheter att etablera sig inom ett valfrihetssystem. Det framgår av ett beslut från Konkurrensverket som rör ett valfrihetssystem för rehabilitering.
Enligt lag om valfrihetssystem (LOV) ska leverantörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget godkännas. Om kraven är uppfyllda kan leverantören etablera sig fritt inom valfrihetssystemets upptagningsområde.
Västra Götalandsregionen har i sitt valfrihetssystem Vårdval Rehab ett villkor som förbjuder vårdgivarna att tillhandahålla uppdraget på samma fysiska plats eller adress där vårdgivare som ersätts enligt ett annat regelverk är verksamma.
Villkoret begränsar leverantörernas möjligheter att etablera sig fritt inom systemet och står därmed i strid med LOV. Konsekvensen av villkoret risker att bli färre utförare i valfrihetssystemet och därmed sämre valfrihet för medborgarna.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *