Vilseledande att mörka avgift

Att det inte redovisas hur mycket arbetsgivaren redan betalat i skatt utöver för den lön som betalats ut till den enskilde är vilseledande.

Det menar Lovisa Lanryd (bilden förstasidan), ekonomisk- och arbetsmarknadspolitisk talesperson, Liberala Ungdomsförbundet, och Elin Oskarsson, styrelseledamot, Liberala Studenter.

Elin Oskarsson.

Liberala ungdomsförbundet och Liberala studenter har lagt ett förslag (motion) till Liberalernas landsmöte om att synliggöra arbetsgivaravgiften för Sveriges löntagare.

De båda unga politikerna instämmer i att det behövs skatter för att finansiera vår gemensamma välfärd och andra viktiga gemensamma utgifter i Sverige.
– Att staten tar in skatter är inte kontroversiellt i sig, menar de. Dock är det viktigt i ett demokratiskt samhälle att transparensen är hög, att det är tydligt och lättförståeligt som medborgare att se vad man faktiskt betalar in till statskassan. Det är det inte idag, framhåller Lanryd och Oskarsson.

Tas av lönen
Debattörerna pekar på den skatt som inte redovisas för vanliga arbetare, men som företagare är väl medvetna om, nämligen arbetsgivaravgiften: ”Det är inte en avgift på arbetsgivare som man av namnet kan antyda utan en individuell skatt som tas av lönen, innan du ser ditt preliminära lönekuvert. Både namnet och att det inte redovisas hur mycket arbetsgivaren redan betalat i skatt utöver för den lön som betalats ut till den enskilde är vilseledande.”

De bägge liberalerna framhåller att medianlönen i Sverige är 32.400 kronor, men att motsvarande kostnad för arbetsgivaren att anställa en person till medianlönen är 42.580 kronor. Den anställde får i slutänden ut i snitt 24.958 kronor efter skatt.

Skattekvot: 41,4 procent
Debattörernas slutsats: Den sammantagna skattekvoten blir 41,4 procent. Löntagaren ser bara skillnaden mellan medianlönen och den faktiska summan efter skatt – en skattekvot som i snitt ligger på 23 procent.

– Det ger en helt felaktig bild av hur mycket skatt man faktiskt betalar, framhåller Lovisa Lanryd och Elin Oskarsson.

Debattartikeln var införd i Svenska Dagbladet den 23 juli 2021.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *