Vindkraft och kärnkraft – perfekta komplement

Det snabbaste bidraget till en utökad elproduktion vore kraftigt utbyggd landbaserad vindkraft. Det hävdar ett antal näringslivsföreträdare samt ordföranden i Balanskommissionen, Anders Sundström, tidigare S-politiker och näringsminister.

De menar att Sverige behöver en kombination av planerbar såväl som väderberoende kraft.  ”I kombination med utbyggd överföringskapacitet från norr till söder är vindkraft det enda kraftslag som kan bidra med ökad produktion redan under mandatperioden” skriver de i en debattartikel i Dagens Industri. Övriga undertecknare av debattartikeln är Per-Erik Eriksson, VD Arise, Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen, Jan Moström, VD och koncernchef LKAB, och Ulf Larsson, VD och koncernchef SCA.

Forskningsprojekt

Energiproduktion i allmänhet och vindkraft i synnerhet diskuteras ivrigt just nu. På Högskolan i Borås har ett forskningsprojekt med arbetsnamnet Slåss mot väderkvarnar – spår av desinformation om vindkraft på nätet. Projektet är en del av det större internationella forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication. ”Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv syftar det till att förstå hur desinformation om hållbar elproduktion uppstår och formas i samhällets dominanta informationsinfrastrukturer och hur det relaterar till andra frågor och problem”, heter det på Bibliotekshögskolans webbplats.

Del av något större

Jutta Haider, professor och forskningsledare, kommenterar studiens samhällsnytta på webbplatsen:

– Vindkraft är en del av ett större problemområde, klimatomställningen och hållbar energi. Det är ett väldigt viktigt ämne, det handlar om ett existentiellt hot som mänskligheten behöver möta.

Hon drar paralleller till covid- och vaccindebatten som exempel på områden där rykten och desinformation spridits och gjort stor skada. Hon menar att med mer kunskap om hur en sådan spridning sker inom området miljökommunikation blir det möjligt att hitta vägar för att få till en förändring.

Energislag mot varandra

Under bakomliggande valrörelse hamnade olika energislag i fokus – och spelades delvis ut mot varandra. Partierna som formerade sig med Ulf Kristersson (M) som statsministerkandidat satte stor tillit till kärnkraften. Det förekom nidbilder och det skämtades om vindkraften.

Häromdagen gav sig självaste Greta Thunberg in i debatten, rapporterade nyhetsbyrån AP. Thunberg förklarade till det tyska public service-bolaget ARD att det bland annat var ”en väldigt dålig idé att fokusera på kol när kärnkraften redan är på plats”.

På frågan om det vore bättre för planeten ifall driften av Tysklands tre kvarvarande kärnkraftverk förlängs, svarade Thunberg:

– Det beror på. Om vi redan har dem i drift så känner jag att det vore ett misstag att stänga dem för att fokusera på kol.

Balanserad produktion

För ungefär ett år sedan, i november 2021, förklarade Pär Olsson, professor i fysik med inriktning mot kärntekniska material vid KTH, att Kärnkraften är en perfekt partner till vindkraften genom att den kan balansera produktionen. 

– Kärnkraft möjliggör en mycket större andel förnybart i systemet och är en nyckel till att vi ska kunna elektrifiera Sverige, sa han.

Och i våras höjde nog många på ögonbrynen åt en debattartikel som publicerades gemensamt av Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi, och Johan Bruce, energidirektör för basindustriernas samarbetsorganisation SKGS. De förklarade att den elintensiva industrin och vindkraftsindustrin är ”nära sammanlänkade”.

Det skyttegravskrig som pågått och delvis pågår inom politiken kring olika energislag tycks alltså sakna förankring i näringsliv, branschorganisationer och akademi.

Fakta om Balanskommissionen
Balanskommissionen, som Anders Sundström och den tidigare Centerpolitikern Lena Ek är knutna till, består av bolag vars affärsidé är att bygga det nya hållbara gröna Sverige och som gått samman ”för att bidra till diskussionen om hur vi kan nå en ordning med en sund balans mellan å ena sidan tillväxt och näringslivsutveckling och å andra sidan miljö- och bevarandeintressen.” Balanskommissionen består av bolagen Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA samt Södra Skogsägarna. Arbetet leds av de fristående rådgivarna och f.d. ministrarna Lena Ek (C) och Anders Sundström (S) och administreras av kommunikationsbyrån Diplomat Communications.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *