Vinnare av Handslaget 2010

Upphandlingen IT-drifttjänster vann igår pris som 2010 års bästa offentliga upphandling. Per-Erik Andersson på Kammarkollegiet berättar om det omfattande arbetet.

Kammarkollegiets upphandlare har med stor erfarenhet och kunskap noga analyserat behoven hos kommuner och myndigheter samt kartlagt leverantörer för att nå den goda affären. Det väl genomtänkta arbetet har bidragit till ett stort mått av affärsmässighet, innovation och nytänkande.

Därmed står de som solklar vinnare av priset för årets bästa offentliga upphandling – Handslaget.

IT-drifttjänster 2010 är en jätteupphandling med stor omsättning.
– Vi har beräknat att omsättningen under avtalsperioden kommer att landa på cirka 11,6 miljarder kronor. Nu efter ett halvår har vi fått in uppgifter om avrop för 1,2 miljarder kronor så vi verkar ha haft rätt i våra prognoser, säger Per-Erik Andersson, en av de ansvariga upphandlarna på Kammarkollegiet.

Små leverantörer är med
Totalt 35 ramavtal har tecknats med leverantörer i de olika kategorierna, varav 10 betecknas som småföretag.

– Vi har lyckats få med flera småleverantörer på avtalet, något som annars kritiseras i stora upphandlingar. Det har vi åstadkommit genom att bryta ner upphandlingen i mindre delar.

Med en god blandning av leverantörer tillgodoses också olika behov från myndigheterna.

– Alla avropande myndigheter är inte stora, merparten är relativt små vilket betyder att deras behov skiljer sig något åt. De små myndigheterna har ofta behov av att leja bort sin IT-verksamhet men de affärerna ger dålig lönsamhet för de stora leverantörerna. Det gäller att få med små leverantörer som med lönsamhet kan ägna sig åt de små myndigheternas behov, säger Per-Erik Andersson.

Satt en standard
I förstudien upptäckte man att alla myndigheter hade vitt skilda avtalsskrivningar på förra ramavtalet. Det innebar mycket merjobb för både upphandlare men kanske framförallt för leverantörerna.

– Om du är leverantör och ska hantera avrop från tio olika myndigheter skulle det förstås underlätta om avtalen liknade varandra. Vi bestämde oss för att utforma ett avtalspaket.

I paketet definieras avtalens innehåll, vitesmodeller med mera. Resultatet blev en branschstandard för både myndigheter och leverantörer. De leverantörer som tecknat ramavtal har accepterat standarden.

– Att skapa en branschstandard var inte vårt huvudsakliga syfte från början men vi har fått mycket positiv respons från både myndigheter och leverantörer, säger Per-Erik Andersson.

Kammarkollegiet har också standardiserat förekommande begrepp genom att fastställa enhetliga begrepp och definitioner i en särskild begreppsbilaga.

– Jag kan lova att vi har ritat om världskartan med vårt ramavtal. Även många privata företag hör av sig och vill ta del av vårt arbete och våra avtalsskrivningar, säger Per-Erik Andersson.

Artikeln i sin helhet kan du läsa i nästa nummer av Offentliga Affärer som kommer den 14 februari.

Vinnaren
Statligt ramavtal för IT-drifttjänster 2010
Upphandlande myndighet: Kammarkollegiet
Fyra avtalsområden: användarnära funktioner, helhetsdrift, hosting och påplatsdrift.
Omsättning: Cirka 2 miljarder kronor per år
Avtalslängd: 3 respektive 5 år, med förlängning på 2 år
Avropande: Totalt cirka 700 myndigheter, kommuner, landsting och offentliga organisationer.
Avropsförfarande: Förnyad konkurrensutsättning
Leverantörer: totalt 35 avtal har tecknats med leverantörer
Tid: Förarbetet tog 18 månader och upphandlingen 9 månader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *