Vinnaren av eDiamond Award 2020

Vinnaren av eDiamond Award 2020 är Ali Nabi, Nacka kommun. Från att ha legat på två procent digitala ansökningar i oktober 2018, är andelen digitala bygglovs-ansökningar nu 98 procent. Under februari och april 2020 var 100 procent av ansökningarna digitala.

Det avslöjades vid eFörvaltningsdagarnas sista programpunkt på torsdagen. OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med vinnaren.

Ali Nabi med blommor och utmärkelse.

Hur känns det?
– Det känns fantastiskt roligt för oss på bygglov och på Nacka kommun. Det betyder att vi jobbat med rätt saker och investerat i rätt verktyg.

Har det varit svårt eller lätt att få förankring högre upp för det ni gjort?
– Lätt! Det som gynnat oss är att Nacka är en digitaliserad kommun i framkant. Ledarna och cheferna tror på det man gör och tror på digitalisering. Alltså blir det lättare att initiera sådana här projekt än annars.

Ska du och kollegorna fira ordentligt, som förra årets vinnare gav råd om?
– Det vet jag inte riktigt. I dag åker jag bara hem men nästa vecka ska vi hitta på någonting. Man ska fira när man vunnit något!

När körde ni igång den här digitaliseringen?
– Det började i december 2018 och grovjobbet gjordes under 2019. Månad efter månad gav det resultat i takt med att vi utvecklade verktygen och bestämde ”hur bollen ska flöda.” Bollen är ett sätt att beskriva ett ärende, hur ska den spelas. Hur ska ärendet flöda internt. E-tjänsterna spelas ju både externt och internt. Man ska tro på det man gör och våga skjuta från halva plan!

Man får inget om man inte gör grovjobbet först. Det har krävs 50-60 timmars arbete i veckan, avslöjar Ali men tycker att det varit värt alltihop.

700 intervjuer 
Bakom framgången ligger alltså Ali Nabis hårda arbete med över 700 intervjuer med medborgare. Ett arbete som lade grunden till att Nacka kommun framgångsrikt tagit bygglovsansökningarna i kommunen till den digitala världen.

E-tjänsterna har genererat besparingar i verksamheten, och uppmärksammats både på nationell och internationell nivå.

Från att ha legat på 2 procent digitala ansökningar, och 98 procent på papper i oktober 2018, var andelen digitala ansökningar under 2020 uppe i hela 98 procent. Månaderna februari-april var 100 procent (!) av ansökningarna digitala.

Fokuserat utvecklingsarbete
Nacka kommuns bygglovsenhet har åstadkommit denna förändring genom ett fokuserat och kundservice-orienterat utvecklingsarbete, där man frågat varje person som lämnat in en analog ansökan vad som legat i vägen, utvecklat, förbättrat, och marknadsfört. E-tjänsterna har också genom en tät integration med enhetens verksamhetssystem genererat besparingar i verksamheten, och uppmärksammats både på nationell och internationell nivå.

Process bakom priset
Erik Martinsson, Hexanova, avslöjade vinnaren och berättade dessförinnan kort om processen för att utse en vinnare. Nomineringar samlas in och ett 40-50-tal inkommer. Åtta sållas ut och går vidare till ”final” vilket innebär att djupare intervjuer görs med de nominerade och de som nominerat.

Därefter tar en jury vid och bedömer de nominerade samt ger poäng från 1-8.

Förra årets vinnare, Jenny Vidal, medverkade via länk och berättade att priset betydde mycket för henne och kollegorna. Hon och hennes team blev belönade för smarta digitala tjänster som syftar till att ge de äldre en bättre liv. Hennes tips till kommande vinnare var att först och främst fira ordentligt och därefter att sprida vad man gjort internt och externt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *