Vinnova Sveriges mest hälsofrämjande arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutet slår fast att Vinnova är den mest hälsofrämjande och hållbara arbetsgivaren i Sverige. Utnämningen baseras på index som är genererade från över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.
Vinnova uppmärksammas för sina fina resultat på området hälsa och dessutom belönas de med utmärkelsen Sveriges mest hållbara arbetsgivare.
– Vinnova är ett föregångsexempel för de arbetsgivare som vill bli mer hälsofrämjande och hållbara. I framtiden kommer hälsofrämjande insatser att vara helt avgörande för de arbetsgivare som vill stå starka i konkurrensen om rätt kompetenser. Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, säger Tina Ekström (bilden), vd på Nyckeltalsinstitutet.

Den statliga myndigheten bedriver ett omfattande hälsofrämjande arbete som har resulterat i höga frisktal och låga sjuktal. Vinnova satsar mycket på friskvård både i arbetstid och pengar och har också ett stort fokus på hållbara medarbetare och klassas därför även som landets mest hållbara arbetsgivare.
– Vi är väldigt glada för denna utnämning med tanke på vårt långsiktiga och systematiska arbete mot målet att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara medarbetare, säger Karolina Lirón Källåker, HR-chef på Vinnova.
– Vårt uppdrag kräver en inkluderande miljö som främjar tillit och självledarskap. Vi arbetar sedan flera år med värderingar som i vardagen hjälper oss att tillsammans utveckla såväl verksamheten som varandra. Vi jobbar i små arbetsgrupper, i snitt sju medarbetare per chef, och cheferna har kontinuerliga avstämningar med sina medarbetare. Dessa samtal medför även att vi kan fånga upp tidiga signaler på arbetsbelastning och stress, säger Karolina Lirón Källåker.
Utnämningen baseras på insamlad statistik från 2018 och har genererats från en unik databas, med information om över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från sammanlagt 330 företag och organisationer. Kategorin Hälsoindex baseras på faktorer som bland annat frisktal, sjukfall, rehabinflöde, rehabrisk, rehabresultat, korttidssjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.
Alla vinnare:

  1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB
  2. Mest Jämställda Arbetsplats: Sveriges Radio
  3. Bäst Hälsoindex och Mest Hållbara Arbetsgivare 2019: Vinnova
  4. Bäst Hälsoindex: Peab Affärsområde Bygg Stab Centralt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.