Vinster i välfärden begränsas

Den nya regeringens har träffat en uppgörelse med Vänsterpartiet om att kraftigt begränsa de vinster som välfärdsföretag kan tänkas göra.
OFFENTLIGA AFFÄRER följde den direktsända presskonferens där uppgörelsen aviserades. Den innehåller en lista på förslag varav vissa ska presenteras mer detaljerat i kommande budget och andra ska utredas och läggas fram på riksdagens bord under 2015 för att börja gälla 2016.
Innan utredningen kan börja arbeta ska direktiv alltså sättas på pränt. När väl utredningen lagt sitt betänkande ska alltihop tråcklas ihop i riksdagens utskott för att så småningom landa i ett riksdagsbeslut. Utan parlamentarisk majoritet kommer förslagen inte att gå igenom. SD har förklarat sig positiva till vinstbegräsning.
Inriktningen är dock klar. Företag som söker sig till förskolor, skolor, äldreomsorg, sjukvård och annan välfärd ska inte få tjäna pengar. Dessutom måste de bevisa att detta inte är syftet med verksamheten. Krav på en syftesparagraf i bolagsordningen kan komma att införas, nya bolagsformer övervägs, liksom tillståndsprövning av alla aktörer.
Lagen om valfrihetssystem, obligatorisk för landstingen att tillämpa i primärvården, görs frivillig. Det innebär att motvilliga landsting som till exempel Norrbotten kan komma att skrota den införda valfriheten.
Vänsterpartiets Ulla Andersson deklarerade att det inte kommer att finnas utrymme för vinstutdelning i välfärden om verksamheten utförs av ett bolag. ”Våra gemensamma skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för. Eventuella överskott ska i huvudsak återinvesteras i verksamheten”, sade hon.
”I huvudsak” betyder att insatt kapital och låg ränta på detsamma inte behöver återinvesteras, eftersom att insatt kapital då urholkas. Låg ränta förklarar Ulla Andersson på följande sätt: ”Ett ensiffrigt belopp i den nedre delen av den ensiffriga skalan. Exakt hur det ska formuleras kommer vi att återkomma till i det regelverk som nu ska utredas.”
Hon lovar att nya regler kommer att begränsa möjligheterna att göra vinst vid en eventuell försäljning. Regelverket, som ska gälla både nya och befintliga aktörer, ska också följas upp så att ingen kringgår det för att göra ekonomisk vinst, fortsatte Ulla Andersson.
Vänsterpartiet som i valrörelsen gick fram i med krav på totalt vinstförbud i välfärden fick backa en aning i uppgörelsen, ändå har partiet nu fått vara med och ange riktningen i svensk välfärdspolitik.
Företagens organisationer reagerade negativt på beskedet. Carola Lemne, vd på Svensk Näringsliv, anser att förslagen lägger en våt filt över förnyelse och mångfald. ”Människors valfrihet minskar. Förlorarna är elever, brukare och patienter”, säger hon på organisationens webbplats.
Även oppositionspartierna uttalade sig mot uppgörelsen. Göran Hägglund, (KD) befarar att Sverige riskerar att snart vara tillbaka i den tid där enbart ett alternativ fanns. Han fruktar att vården stagnerar, värdigheten för äldre försämras och politikers makt över människors vardag öka.
Även Centerledaren Annie Lööf är kritisk.
– Många små företag drivs inom välfärden och dessa kommer nu att drabbas extra hårt. Risken är att de små vårdcentralerna och byskolorna kommer tvingas att stänga ned, säger centerledaren och tidigare näringsministern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *