Vinstförbud rycker närmare

Regeringen anser att det finns en risk att kommersiella aktörer inom skolan skadar skolsystemets sammantagna kvalitet. Det skriver Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S), samt Ardalan Shekarabi, civilminister (S), i ett debattinlägg i Dagens Samhälle (2016-06-13).
De menar att den fria etableringsrätten gör att kommunerna, som har det övergripande ansvaret för att samtliga elever erbjuds undervisning på grundskole- och gymnasienivå, inte kan reglera antalet skolor geografiskt eller styra utbildningsinnehållet utifrån den regionala arbetsmarknadens behov samtidigt som man måste ha en ständig och kostsam beredskap för att hantera plötslig tillströmning till den kommunala skolan på grund av skolkonkurser eller stora avhopp.
!Avarter och oseriösa aktörer driver fram allt större krav på nya regleringar, ökade kontroller och inspektioner som minskar lärares och skolledares frihet och ställer allt högre krav på exempelvis dokumentation. Att Sverige dessutom helt saknar reglering av vinstutdelning från de bolag som bedriver skolverksamhet innebär att skattepengar avsedda till utbildning i dag går till friskoleföretagens ägare” skriver ministrarna.
Våren 2015 tillsatte regeringen en utredning som ser över regleringen av privata företag inom välfärdssektorn för att stoppa vinstjakten i välfärden. Utredningen under ledning av Ilmar Reepalu presenterar under hösten sina förslag.
 
Bilden: Aida Hadzialic. Foto: Regeringskansliet.

0 thoughts on “Vinstförbud rycker närmare

  1. Skolans problem har sin största orsak i kommunaliseringen, varför blunda för detta faktum?

  2. Vinstuttagen från skolan innebär att skattepengar undanhålls verksamheten. I alla andra länder i världen (även Chile) är detta ett otänkbart system.
    Visst. kommunaliseringen har orsakat stora problem. Men. Vi måste förbjuda vinstuttagen. För elevernas framtid. För lärarnas framtid. För skolans framtid. För Sveriges framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *