”Vinsttaket slår mot kommunerna”

Om regeringen kraftfullt avser att begränsa möjligheten till företagande i välfärden blir situationen ohållbar för kommuner och landsting.
Det hävdar Anna-Karin Hatt, vd, och Ulf Lindberg, näringspolitisk talesperson på Almega. ”Att lösa framtidens välfärdsekvation kommer vara en nog så utmanande uppgift, även när de privata utförarna får vara med och bidra till välfärden, som de gör idag”, skriver de i Dagens Samhälle (2017-09-15).
Almegas företrädare pekar på att finansminister Magdalena Andersson i slutet av juni presenterade en prognos för ekonomin. Där framgick att en stor ökning av äldre och barn under kommande tioårsperiod leder till ökade behov av skola, vård och omsorg.

Stor utmaning
Enligt prognosen krävs ytterligare cirka 40 miljarder kronor fram till 2025 för att klara välfärden. ”Det är givetvis en stor utmaning att möta. Därför är det besynnerligt att regeringen uppger att man beslutat sig för att gå vidare med förslaget om vinsttak för välfärdsföretag”, tycker debattörerna.
Att ett vinsttak leder till ett kraftigt ökat välfärdstryck mot kommuner och landsting är uppenbart, menar skribenterna. Som exempel nämner de att det krävs att landstingen kan hantera ytterligare 6,2 miljoner läkarbesök och ovanpå det ytterligare 8,8 miljoner besök i andra personalkategorier. ”Det kräver en enorm kapacitetsökning hos landstingen”, konstaterar Hatt och Lindberg.

Fler grundskoleplatser
Samtidigt förväntas behovet av platser i kommunal skola öka markant. Sammanlagt krävs ytterligare 167 000 grundskoleplatser, 72 000 gymnasieplatser och 73 000 platser inom förskolan. ”Hela denna kapacitetsökning måste kommuner och landsting ha beredskap för att hantera senast år 2020. Det kommer kräva väldigt stora investeringar utöver de 40 miljarder kronor som ligger i finansministerns prognos för att klara det”, hävdar Almegas företrädare.
De pekar på att redan utan ett förverkligande av Välfärdsutredningens förslag står kommunerna och landstingen inför stora utmaningar för att möta befolkningsutvecklingen, vilket de menar att finansministerns egen prognos bekräftar. ”Lägger man då till att Välfärdsutredningens förslag faktiskt skulle genomföras så riskerar svensk välfärd att ställas inför en utmaning utan tidigare motstycke”, menar vd:n och den näringspolitiske talespersonen.
Debattörerna avslutar: ”Därför vore det lämpligt om regeringen också tog tillfället i akt och berättade för kommun- och landstingspolitiker hur de ska ta sig an den enorma uppgiften.”
Läs hela artikel via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/magdalena-hur-ska-kommunerna-klara-vinsttaket-18636
Om Almega
Organisationen har 165 anställda och representerar ett sextiotal branscher i tjänstesektorn. Medlemmarna består av runt 11 000 företag med över 550 000 medarbetare. Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i personalfrågor, från anställning till uppsägning. Organisationen förhandlar om cirka 160 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. Almega är också en av de stora opinionsbildarna med tjänsteföretagens behov för ögonen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.