Virtuellt rondrum invigt

Regionalt cancercentrum Syd har investerat i en videolösning för möten vid medicinska bedömningar. Tekniken bidrar till att förkorta tiden till behandling.

Man kallar detta för virtuella ronder, när flera medicinska discipliner kan samlas för att diskutera och bedöma fortsatt vård och behandling av svårt sjuka patienter, oavsett var patienten bor eller vårdas i södra Sverige.

Erik Nordenström, medicinskt ansvarig läkare för projektet, specialistläkare och endokrinkirurg berättar att de här konferensrummen innebär en möjlighet för alla patienter oavsett boendeort att snabbt få tillgång till multidisciplinär högspecialiserad bedömning även vid mycket ovanliga sjukdomar. Ledtider för utredning och behandling kan avsevärt förkortas och Södra sjukvårdsregionen binds starkare samman.

Förutom Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö kan idag sjukhusen i Halmstad, Växjö, Karlskrona, Kristianstad, Helsingborg, Ängelholm, Ljungby ansluta sig till konferenserna. Dessutom kan man vid behov och önskemål även bjuda in nationella och internationella specialister och sjukhus.

– Det unika med den här lösningen är att vi med avancerad teknik skapar en optimal konferensmiljö som ger en avsevärt förbättrad arbetsmiljö för konferensdeltagarna. Med enkel teknik kan andra sjukhus ansluta till den virtuella konferensen. – avancerad och enkel teknik i skön förening, säger Owe Svensson, medicinteknisk ingenjör och projektledare för Virtuellt rondrum

En sista och viktig del gäller utbildningsaspekten. Videokonferenser möjliggör att medicinsk personal under utbildning på alla nivåer oavsett tjänstgöringsort i en region kan delta vid multidisciplinära konferenser.

Regionalt cancercentrum syd är ett av sex regionala cancercentra som håller på att ta form i Sverige. Det är ett samarbete kring cancervård i södra Sverige, mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *