Virus dödas med nanoteknik

En banbrytande teknologi som dödar coronavirus och alla andra luftburna virus, bakterier och sporer testas nu på sju svenska sjukhus. NanoStrike dödar skadliga partiklar på nanosekunder, utan att skapa skadliga biprodukter.

– Det gör teknologin unik! WHO uppdaterade i våras sina riktlinjer till att även inkludera luftburen smittspridning av coronavirus, säger Liliane Rothoffproduktansvarig, Novaerus produkter i Sverige.

Liliane Rothoff, produktansvarig för
Novaerus produkter i Sverige.


Den kliniska studien är omfattande och har initierats av Karolinska Institutet. Studien löper över tre år och inkluderar 45 000 patienter.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Liliane Rothoff som berättar att KI valt denna teknik bland annat för att den inte behöver utbyteskomponenter. Tekniken fungerar med bibehållen prestanda under hela livslängden och behöver inget underhåll mer än att torka av förfiltret, vilket görs vid normal städning.

Energisnål teknik
Dessutom är tekniken energisnål och drar inte mer ström än en vanlig glödlampa på 40 watt. Den patenterade tekniken bygger på kall plasmabaserad nanoteknologi. Till skillnad från befintlig teknik så handlar det inte om filtrering utan om att döda bakterier och virus i luften.

– I vanliga luftrenare med filter riskerar man att bakterier och virus koloniserar. Här ges de inte den möjligheten, slår Liliane fast.

NanoStrike finns i flera olika luftdesinficerande enheter, både med och utan filter. I den mest avancerade, med filter, är plasma-nanotekniken kombinerad med ett Camfil-filter av medicinsk klass där de icke livskraftiga restpartiklarna samlas upp tillsammans med lättflyktiga organiska föreningar och större partiklar. De andra två enheterna är rena NanoStrike-produkter där partiklarna avaktiveras och dödas. Här får man en högeffektiv luftreningslösning men utan behov av att byta filter då och då.

Inga skadliga biprodukter

I och med att Novaerus teknik inte skapar skadliga biprodukter som ozon eller formaldehyd kan den användas kontinuerligt och dygnet runt med människor i rummet. Ozonbaserad och annan kemisk rening måste ske när inga människor befinner sig i rummet.

– Vi människor är själva spridningskällan till virus och bakterier, tillägger Liliane. Den här tekniken kan då även användas nära gamla, barn och sjuka för att löpande eliminera nytillkomna patogener i luften.

Till sist berättar hon att tekniken är portabel och inte behöver installeras i befintlig fastighet, vilket kostar mångmiljonbelopp.

– I vårt fall är tekniken portabel och till ett helt annat pris. Vid renovering eller ombyggnad kan tekniken enkelt förflyttas till den plats där man har störst behov, avslutar Liliane.

Fakta NanoStrike
Teknologin använder en atmosfärisk plasmaurladdning – samma typ av urladdning som uppkommer vid blixtnedslag – för att döda och avaktivera skadliga luftburna mikroorganismer.

NanoStrike är ett kraftfullt och nödvändigt komplement till ordinära ventilationssystem då luftbyten åstadkomna av dessa inte dödar patogener i luft. ”Trots mycket god ventilation om hela 12 luftbyten per timme återfinns aktiva viruspartiklar i luft och på ytor, i 2 av 3 undersökta sjukhusrum” (Nature Communications, 2020).

Plasmaspolar med plasmafält.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *