”Visa politisk handlingskraft!”

– Ett starkt politiskt stöd och en viljeinriktning att Sverige ska ta ledartröjan i klimatfrågan är avgörande. Den goda politiska viljan måste också omsättas i statlig förmåga och kapacitet att i praktiken stödja industrins klimatomställning. Utan statens handlingskraft ingen omställning. Det framhåller vd:arna för LKAB, Vattenfall och SSAB.

Det är Jan Moström, VD och koncernchef, LKAB, Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall, samt Martin Lindqvist, VD och koncernchef, SSAB, som tar till orda i Dagens Industri.

De tre menar att en förutsättning för ett högt tempo är ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Bland annat är fyra områden ”akuta”, enligt vd:arna.

  1. Det behövs radikalt förändrade och i grunden nya tillståndsprocesser med avsevärt kortade ledtider. Idag kan det ta upp till tio år att få miljötillstånd och elnätkoncession. Med så långa handläggningstider utraderas möjligheten för svensk industri att nå klimatmålen.

  2. Robusta elnät behöver byggas ut. Högspänningsledningar avsedda för elektrifiering av industriprocesser som kan minska koldioxidutsläppen markant och säkerställa tillgången på el alla tider under årets alla dagar måste prioriteras.

Dela på risken

  1. Svenska staten och EU behöver fortsätta stödja stora samhällsnyttiga industri- och klimatprojekt ekonomiskt och dela på risken vid uppskalning av nya teknologier. Industriklivet behöver stärkas och säkras över nästa mandatperiod.
  2. Politiken behöver stödja att marknader för fossilfria produkter skapas, exempelvis via offentlig upphandling och enhetlig information om produkters klimatavtryck. 

– Tiden att verkställa denna industrirevolution är knapp, framhåller Jan Moström, Magnus Hall och Martin Lindqvist. Att fortsätta att ta ledningen i klimatfrågan är Sveriges bästa chans att stärka svensk konkurrenskraft och på sikt säkra jobben, tillägger de.

Basindustrin står redo
De avslutar:
– En ren industri, gröna transporter och ett fossilfritt energisystem är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Vi kan leda den globala omställningen av industrin och samtidigt skapa gröna jobb, nya exportframgångar och en helt ny marknad för fossilfritt stål. Svensk basindustri står redo. Det är så vi gör en grön omstart av ekonomin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *