Visar gps­mottagaren fel efter jordskalv?

Efter jordskalven i Japan har vissa landmassor flyttat sig upp till fyra meter och jordaxelns lutning har rubbats med tio centimeter. Martin Lidberg på Lantmäteriets Geodesienhet svarar på frågan.

Pressmeddelande

Har jordskalvet i Japan någon inverkan på gps-navigering i Sverige?

– För positionsbestämning i Sverige är effekterna obetydliga. Vanlig gps-navigering har ändå en osäkerhet på meternivå, så det lilla som jordklotet rört sig spelar ingen roll. För precisionsmätning vid vägbyggen och liknande, där man mäter på centimeternivå, sker mätningen mot permanenta gps-stationer som sitter fast i marken i Sverige. De följer alltså med eventuella rörelser i jordskorpan, så att positionsbestämningen stämmer även efter ett jordskalv.
Hur påverkas gps-navigeringen globalt?

– Att Japan rört sig några meter är i det stora hela en ganska lokal effekt som beror på att jordskorpan är elastisk. En bit ifrån jordbävningens centrum är rörelserna mycket mindre. Eftersom det finns flera permanenta gps-stationer runt om på jordklotet som används för att hålla reda på satelliterna kan man trots jordbävningen beräkna gps-satelliternas banor med mycket hög noggrannhet i jordklotets koordinatsystem.
Visar gps-navigatorerna fel positioner i Japan efter jordskalvet?

– Ja, lokalt har marken flyttat sig flera meter, så i en del områden kommer positionerna att misstämma med kartan. De kartor som används i gps-navigatorerna kommer att behöva uppdateras.
Innebär det att hela Japan måste mätas om?

– Vissa delar måste man nog mäta om, men det är ju inte så att hela Japan har flyttat sig, utan markytan har ändrat form. Det innebär att man måste räkna om mätstationernas inbördes lägen. Men mätstationerna i Japan ligger väldigt tätt, bland annat för att man ska kunna studera effekterna av jordbävningar, vilket innebär att den omräkningen blir förhållandevis enkel att göra. Problemet är att marken kommer att fortsätta forma om sig i månader, kanske år, efter jordbävningen.

Fakta:
Lantmäteriet driver några av de gps-stationer som används för att bestämma satelliternas positioner. För precisionsmätning driver Lantmäteriet dessutom det nationella nätet av fasta referensstationer.

Källa: Lantmäteriet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *