Visma bygger monopol?

Under 2010 har Visma köpt upp flera bolag på marknaden för offentlig upphandling. I februari annonserades köpet av Opic och under hösten köptes Kommuninfo. Nu i veckan offentliggjordes köpet av Allego och Anbudsjournalen.

Därmed blir Visma en aktör med stor makt över den offentliga upphandlingen genom sin produktportfölj inom elektronisk upphandling, Sveriges största annonsdatabas, tre publikationer, utbildningar och anbudsstöd. Vismas förvärv under året gör att bolagets omsättning uppgår till 115 miljoner kronor och antalet anställda blir totalt 120 personer.

Det råder en konsolideringstrend på upphandlingsmarknaden. Internationella aktörer visar också allt större intresse för den svenska marknaden. För att klara konkurrensen krävs investeringar i moderna IT-stöd och e-handelverktyg. Små aktörer slås ut eller köps upp. Krisdrabbade Eniro sålde nyligen tillbaka affärsområdet upphandling till den ursprungliga ägaren Oreo.

Claes Aldurén är en av grundarna till Allego som funnits på marknaden i 17 år. Han förklarar motivet bakom försäljningen till Visma Opic.
− Vi ser en trend i att kunderna efterfrågar allt fler kringtjänster runt upphandling, som planeringsverktyg, funktioner för beställningar och avrop, kopplingar till ekonomisystem och så vidare. Upphandlingen är bara en del i en komplex affärsprocess och då är det viktigt att kunna erbjuda en bred plattform. En större ägare har det investeringskapital som behövs för att satsa i det här segmentet, säger Claes Aldurén på Allego.

Niklas Kåvius på Stockholms Handelskammare har förståelse för affären, samtidigt är det till nackdel för leverantörerna att antalet aktörer på marknaden minskar.
− Allego och Opic får tillsammans cirka 90 procent av annonsmarknaden. Ur ett konkurrensperspektiv är det förstås mindre bra.

Han påpekar att grannlandet Norge istället har valt att starta en offentlig databas i statlig regi för att garantera att alla annonser finns tillgängliga för alla.
− Tanken med att låta marknaden sköta annonsdatabaserna är att det ska utvecklas stödtjänster omkring, till exempel granskning av anbud och utbildningar. Tanken är ju inte att marknaden ska domineras av en aktör, ur leverantörssynpunkt är det inte optimalt, säger Niklas Kåvius.

Nationell annonsdatabas
På Konkurrensverket uttalar man sig inte om affären mellan Visma Opic och Allego. Inte heller förs det några diskussioner kring konkurrenssituationen för annonsdatabaser i Sverige.
Kammarkollegiet däremot arbetar med en förstudie om en framtida arkitektur för elektronisk upphandling i Sverige.
− Vi har regeringens uppdrag att föreslå en lämplig arkitektur för elektronisk upphandling, och i det uppdraget är annonsdatabaser en viktig del, säger Nils Fjelkegård på Kammarkollegiets Upphandlingsstöd.

I början av 2011 kommer de att presentera ett förslag för regeringen om möjliga vägar för att underlätta framväxten av elektronisk upphandling i Sverige.
− När det gäller annonsdatabaser finns det i princip två motsatta alternativ, å ena sidan låta marknaden sköta sig själv, och å andra sidan skapa en nationell offentligt administrerad databas. Det senare alternativet har man infört i några av grannländerna, som Norge och Finland, säger Nils Fjelkegård.

Fördelarna med en nationell databas kan vara bättre kontroll över annonseringen, möjlighet att samla in statistik, säkerställa att alla annonser finns på samma ställe vilket bör vara till fördel för leverantörer som vill lämna anbud. Det skulle dock innebära en kostnad för staten och dessutom finns det ju redan en privat marknad som tillhandahåller annonseringslösningar.
− I vår utredning tittar vi även på ett mellanting, att låta marknaden driva annonsdatabaser men under större mått av styrning, till exempel med krav på öppna gränssnitt och standarder, rapportering av statistik, med mera, säger Nils Fjelkegård.

Claes Aldurén på Allego är mycket kritisk till Kammarkollegiets utredning.
− Vi vill ha tydligare besked om vad som är på gång inom det nationella upphandlingsstödet. Ska de konkurrera med oss? Deras initiativ riskerar att hejda utvecklingen på den privata marknaden.

En ytterligare följd av Vismas uppköp under året är att tre tidningar med inriktning på offentliga upphandlingar nu ryms hos samma ägare, Anbudsjournalen, Kommuninfo Obiz samt Upphandling24, som till hälften även ägs av förlaget IDG.
−Jag har fått försäkringar om att det inte blir några omedelbara förändringar för Anbudsjournalen, säger chefredaktör Bo Höglander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *