Vissa betalar dubbelt för sjukvården

Många individer och företag betalar i dag dubbelt för sjuk­vården; en gång via skatt­sedeln och ytterligare en gång via den privata sjukvårdsförsäkringen. Frågan som bör ställas är: varför finns det över­huvud­taget privata sjukvårds­försäkringar i Sverige?

Frågan ställs av Mårten Blix, fil dr i national­ekonomi vid Ratio, som menar att man borde gå till botten med orsaken till de privata sjukvårdsförsäkringarna. Han tar upp regeringens nyligen tillsatta snabb­utredning som ska utreda en form av förbud mot privata sjukvårds­försäkringar inom den offentligt finansierade vården. Förslagen ska redovisas den 30 juni 2022.

– Utredningen borde aldrig ha tillsatts. Regeringen har helt bortsett från företagens behov av att säkra kompetens­försörjningen och minska riskerna för arbets­frånvaro, menar Mårten Blix. Beroende på utformningen kan konsekvenserna bli synnerligen allvarliga för arbets­marknaden, framhåller han i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2022-03-23.

Har sammanställt rapport
I rapporten ”Privata sjukvårds­försäkringar och arbets­marknaden” vill han visa att cirka hälften av Sveriges befolkning är bosatt i en region som har relativt sett korta vårdköer samtidigt som det är mer vanligt med privata sjukvårds­försäkringar. 

– Långa vårdköer och dålig tillgänglighet är sedan flera decennier tillbaka djupt rotade problem i Sverige, långt innan de privata sjukvårds­försäkringarna blev populära. Problemens ursprung är låg produktivitet och dålig tillgänglighet i den offentligt finansierade sjukvården, framhåller nationalekonomen.

Brister i styrningen
De troligaste förklaringarna till de långa vårdköerna i den offentligt finansierade vården är brister i organisatorisk effektivitet och resurs­användning samt svårigheter att behålla vårdpersonal, det vill säga hur regionerna styr sina verksamheter.

Sjukvårdens problem har alltså inte något med sjukvårds­försäkringarna att göra, är slutsatsen.

Fakta Ratio
Ratio är ett fristående forsknings­institut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Det är en ideell förening med företag, organisationer och enskilda personer som medlemmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *