Visualisering och analys viktigt i Uppsala

Som ett led i sitt digitaliseringsinitiativ har Uppsala implementerat en bred plattform för visualisering och analys av data. Det har lett till positiva effekter inom medborgarnytta och effektivitet.
Uppsala kommun är en av Sveriges ledande kommuner inom den digitala utvecklingen. Framväxten av det digitala samhället har snabbt lett till nya förväntningar hos medborgarna som vant sig vid smarta digitala tjänster och en individbaserad service, vilket satt press på även kommuner och landsting.
Kommunen använder idag Qlik Sense och QlikView för att analysera, utvärdera och följa upp processer inom följande områden:

  • Ekonomi & personal
  • Vård, omsorg & trygghet
  • Bygglov & detaljplanering
  • Individ- & familjeomsorg
  • Upphandling & inköp

OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med Sven Juhlin, Systemförvaltare BI, Uppsala kommun, för att få svar på ett antal frågor.
Hur valde Uppsala kommun Qlik för sitt utvecklingsarbete på berörda områden? Skedde det som en LOU-upphandling eller fanns redan ramavtal?
– Vi hade ramavtal sedan tidigare. Uppsala kommun har sedan 2009 haft ett antal utvecklingsprojekt för olika verksamheter där Qlik fungerat bra eftersom det går snabbt och enkelt att implementera. Nu använder vi företagets verktyg ganska brett i organisationen som en del i kommunens digitaliseringssatsning.
Implementeringen av en bred plattform för visualisering och analys av data har enligt uppgift lett till ett flertal positiva effekter när det kommer till medborgarnytta och effektivitet. Kan du ge några exempel på detta?
– Vi strävar alltid efter att öka servicegraden till medborgarna och en viktig del blir då informationsgivning och insyn. Det finns en stor samhällsnytta i att låta medborgarna ta del av kommunens framtida planer, exempelvis kring bostäder och byggande som ju är en väldigt viktig och aktuell fråga just nu, eller att ge medborgarna ökad insyn i deras egna ärenden, exempelvis bygglov.
– Även om vi inte riktigt är där än är planen att kunna serva medborgarna med möjligheten att på en interaktiv karta följa och se aktuell status för bygglov, samt att se var det byggs och även vad som byggs, direkt via kommunens hemsida.
– Vi arbetar också med att öka servicegraden för företagen på olika sätt, bland annat genom att öka tillgången till information om kommunens upphandlingar och inköp. Internt möjliggör lösningen effektivare och snabbare hantering av administrativa sysslor såsom rapportering. Vissa uppgifter har helt eller delvis kunnat automatiseras. På så sätt frigörs tid hos personalen som de kan lägga på mer värdeskapande uppgifter.
På vilket sätt är dataanalys användbart i kommunens strävan att erbjuda medborgarna bättre service?
– Strategin är att först se till att vi internt stödjer verksamheten med analytiska data. På det sättet kan personalen arbeta mer effektivt, samtidigt som vi får en bättre helhetssyn över verksamheten. Detta leder i sin tur till att medborgarna kan få hjälp snabbare med sina ärenden och att vi kan utveckla nya digitala tjänster som underlättar vardagen för kommunens invånare. Dataanalys är både självklart och nödvändigt för att möjliggöra de förändringar som krävs för en digitalisering av Uppsala kommun.
Vad finns i övrigt att säga kring detta?
– I Uppsala är digitaliseringen en kärnfråga och det bedrivs en rad initiativ på flera nivåer i kommunen. Ytterst handlar det om att effektivisera det kommunala uppdraget mot medborgarna, och där ser vi stora möjligheter till samarbeten på nationell nivå. Hela det offentliga Sverige behöver genomgå en liknande digital transformation och om alla 290 kommuner samarbetar kan vi spara mycket pengar för skattebetalarna. Helst vill vi ju undvika att utveckla egna lösningar som kanske redan finns.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.