Webbmöten i landstinget

Landstinget i Värmland låter 300 anställda hålla möten via webben, för att minska sin klimatpåverkan.

Från och med denna vecka är det möjligt för 300 anställda inom Landstinget i Värmland att träffas via webben.

Landstingets miljösamordnare Miranda Fredriksson berättar:
– Satsningen är ett led i landstingets arbete med att minska sin klimatpåverkan. Kostnaden beräknas till drygt 600 000 kr och finansieras via den interna klimatkompenseringen för tjänsteresor med bil och flyg. Endast en treprocentig minskning av landstingets totala körsträcka med tjänstebil krävs för att täcka kostnaden. Då är inte tidsvinsten med färre resor samt ett effektivare arbetssätt inräknade.

– En minskad körsträcka med landstingets tjänstebilar kan snabbt uppnås utifrån uppgifter som samlats in bland dem som beställt utrustningen för webbmöte, fortsätter Miranda. Statistiken visar att åttio procent av dem kan tänka sig att minst vart fjärde av deras möte med tjänstebil kan ersättas med ett webbmöte. En tredjedel av de anställda som beställt utrustning reser med tjänstebil två till tre gånger i veckan för möten inom landstinget.

Vad innebär ett webbmöte inom landstinget?
Vid ett webbmöte kommunicerar deltagarna direkt med varandra via datorskärmen. För detta behövs en webbkamera, ett headset samt programvara. Deltagarna kan både chatta, ringa och se varandra. Även dokument kan visas på skärmen så att alla ser. Det är också möjligt att koppla upp sig till landstingets videokonferensrum med sin dator.

Källa: Landstinget i Värmland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *