Workshop om trygghet och säkerhet på Plattan

Fredagen den 17 maj bjuder Irene Svenonius, stadsdirektör i Stockholms stad och Michael Fetz, polismästare i City polismästardistrikt, in till en workshop om Plattan.

Plattan är en osäker mötesplats för en hel del ungdomar från olika stadsdelar i staden och kommuner i länet. Syftet med workshopen är därför att hitta nya samarbetsformer och att utveckla metoder för en tryggare och säkrare miljö på Plattan.

Inbjudna deltagare
Stadsdelsdirektörer och kommundirektörer i Stockholms län, närpolischefer inom city polismästardistrikt, Gillis Hammar, förvaltningsdirektör vid socialförvaltningen, Håkan Edman, grundskoledirektör vid utbildningsförvaltningen, Berit Svedberg, förvaltningsdirektör vid kulturförvaltningen, Patrik Åhnberg, säkerhetschef på stadsledningskontoret i Stockholms stad, trafikdirektör för SL och Alexandra Östback (M), ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.
Källa: Stockholms stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *