Ytterligare ett steg närmare Ostlänken

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har nu slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare. Ostlänken utgör därmed en del av den nya höghastighetsjärnväg som ska trafikeras med både höghastighetståg och snabba storregionala tåg.
Det meddelar Sverigeförhandlingen på sin webbplats. Handslaget innebär att kommunerna förbinder sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 525 miljoner kronor. Infrastrukturminister Anna Johansson medverkade på pressträffen i Linköping i mitten av maj.
– Ostlänken innebär flera fördelar. Den ger större möjligheter till arbetspendling och lättar på trängseln på spåren, vilket har positiv effekt på tågtrafiken i hela landet. Dessutom frigör de nya spåren kapacitet på befintlig bana för godstransporter. Sträckan ligger redan i nationell plan och byggstart sker 2017, som en första del i höghastighetsbanan, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) och tillägger:
– Ändpunktstrafiken mellan våra tre storstadsregioner är ett starkt skäl till att bygga Ostlänken, men sträckan är också viktig i sig självt, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).
HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen menar att projektet i förlängningen skapar tillväxt för hela landet.
– Att Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping får stationer vid den framtida höghastighetsjärnvägen innebär att vi nu sätter fart på bostadsbyggandet, förstorar arbetsmarknadsregioner och skapar tillväxt för hela stråket, säger HG Wessberg.
Överenskommelsen utgår ifrån att Ostlänken, hela sträckan från Södertälje och genom Linköping, blir en del i det nya höghastighetsjärnvägssystemet som ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Sträckan är tänkt att byggas så att snabb, storregional trafik ska kunna bidra till att de regionförstoringseffekter som statsmakterna eftersträvar uppnås. Höghastighetstågstrafiken ska även bli konkurrenskraftig, hoppas man.
Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter i regionen. Det blir till exempel möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på mindre än en timme och mellan Norrköping och Jönköping på runt 40 minuter.
Stationerna i Vagnhärad, Nyköping och Norrköping ska placeras i de korridorer som ingår i ansökan om tillåtlighetsprövning. Det innebär en station i Vagnhärad i anslutning till tätorten, respektive i centrala lägen i Nyköping och Norrköping. I Linköping placeras stationen i ett centralt läge mellan Stångån och riksväg 35, i anslutning till den nya stadsdel som kommer att byggas där.
Kommunerna åtar sig att uppföra ett stort antal bostäder själva eller genom annan markägare/exploatör. De åtar sig också en medfinansiering och förskottering som fördelas fördelas mellan kommunerna.
Bilden (beskuren): Representanter för de berörda kommunerna samt Sverigeförhandlarna. Foto: Claes Lundqvist/Linköpings kommun.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *