”Äldres valfrihet minskar”

En färsk undersökning från SKR som gör en genomgång av hur det står till med valfriheten i kommunerna visar att möjligheten att välja minskar.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, och Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna, är kritiska till denna utveckling. I en gemensam debattartikel menar de att äldreomsorgen måste utgå ifrån de människor den finns till för, landets seniorer och inte utifrån politikens svängningar.

Eva Eriksson, SPF Seniorerna.

– Människors rätt att bestämma själva och att kunna flytta till ett boende när de behöver det måste vara det primära, menar de.

Valfrihet avskaffas

Debattörerna påpekar att flera kommuner har avslutat sina valfrihetssystem inom hemtjänsten och antalet utförare minskar. I flera kommuner tas initiativ att avskaffa valfrihet och återkommunalisera äldreomsorgen på ideologisk grund.

– Man kan se en tydlig trend att just äldres valmöjligheter beskärs, konstaterar Eriksson och Dedering och pekar på Göteborg som varnande exempel:

I Rikets andra stad har styret försökt att avskaffa seniorers rätt att bestämma över vem de ska få äldreomsorg av.

– Även om oppositionen till slut säkrat valfriheten, har ett tak på hur många privata platser på äldreboenden som ska finnas tillgängliga i kommunens budget i praktiken medfört samma resultat.

”Måste stå på tå”

Skribenterna anser att äldreomsorgen blir bättre om man ger äldre egenmakt över vilket äldreboende de ska bo i eller vem som ska få hjälpa dem i hemmet. ””Det gör att alla verksamheter måste stå på tå för att ge en omsorg som äldre och deras närstående uppskattar. Annars får de helt enkelt inget uppdrag. Utan denna rätt att välja premieras inte verksamheter som sätter en guldkant på tillvaron för de äldre eller på annat sätt utmärker sig för en omsorg av god kvalitet.”

Opinionsinlägget var ursprungligen infört i Dagens Samhälle.

Fotot på förstasidan: Vadstena kommun.