Almegas Tjänsteindikator 2014 Q3: Tecken på avmattning i tjänstesektorn

Almegas Tjänsteindikator visar på en liten tillväxtökning samtidigt som flera indikatorer talar för en avmattning mot slutet av året i den privata tjänstesektorn.