Ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat

Riksbanken har beslutat att göra vissa ändringar för att förbättra dagslånemarknadens funktionssätt. Det är dels tekniska ändringar av villkoren för riksbankscertifikat som gäller tillsvidare, dels begränsning av emissionsvolymen för certifikat som löper över kommande årsskifte. Förändringarna träder i kraft den 16 december 2014.