Ändring av redovisningstillfälle för Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

Tiden fram till det första redovisningstillfället förlängs, dock som längst till den 28 mars 2014. Utredaren ska redovisa förslag på hur informationen till allmänheten kan förbättras samt hur förutsättningarna för enskilda personer att göra sin vilja känd kan förenklas. Det som återstår av uppdraget att bedöma förutsättningarna för den enskilde att göra sin vilja känd ska redovisas i slutredovisningen senast den 13 januari 2015.

Dir. 2014:9 Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

Socialdepartementet,
30 januari 2014