Anförande vid pressträff om budgetpropositionen för 2016

Tal

från Finansdepartementet, Magdalena Andersson