Åsa Regnér: De barn som kommer ska tas om hand på bästa sätt

Replik på debattartikel, Aftonbladet, 20 november
Sverige är det land i Europa som dels tar emot flest ensamkommande flyktingbarn men också många barn på flykt tillsammans med sina föräldrar. Regeringen, myndigheter, SKL och inte minst det civila samhället jobbar hårt för att dessa barn och deras föräldrar ska få sina behov tillgodosedda, både på kort sikt men också på längre sikt för dem som får uppehållstillstånd, skriver barnminister Åsa Regnér.

Debattartikel från Socialdepartementet, Åsa Regnér