Att flytta är en utmaning – men det ger effekt

Lokalkostnader kan vara en tung utgiftspost för myndigheterna. Många myndigheter har också valt att omlokalisera eller minska ytan i sina lokaler den senaste tiden. Bland de som flyttat hittar vi bland andra Centrala studiestödsnämnden (CSN), Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Säkerhetspolisen (Säpo).