Barnrättsprinciperna tema vid nätverksträff för statliga bolag

Barnets mänskliga rättigheter i form av barnrättsprinciperna, var temat vid en nätverksträff för dem som arbetar med hållbart företagande i statliga bolag. Barnminister Maria Larsson betonade hur viktiga företagen och företagande är för hur barnets rättigheter respekteras.

Barnrättsprinciper vid nätverksträff för statliga bolag

Socialdepartementet,
17 maj 2014