Bättre lärande med IT – summering av seminarieserie

Sveriges Kommuner och Landsting genomförde under våren en seminarieserie tillsammans med Stiftelsen Datorn i Utbildningen.