Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom att prova arbete eller studier

Regeringen föreslår idag förbättrade möjligheter för vissa långtidssjukskrivna att prova arbete och för unga med aktivitetsersättning att prova studier. Förslagen skickas nu ut på remiss.