Bättre planering krävs om utjämningssystem ska ändras

SKL har yttrat sig om förslag på förändringar i utjämningssystemet som innebär stora omfördelningseffekter. Förändringarna ska införas redan 2016 vilket ger dåliga planeringsförutsättningar.