Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och antalet kommunala markanvisningar.