Bättre skydd för barn och unga

En kraftsamling behövs för att stärka barnskyddet i sociala barn- och ungdomsvården. Det visar inte minst kritiken som riktas mot socialnämndens agerande i det tragiska fallet i Karlskrona.