Beslut om avvecklingsmekanism från finansministrarna

Efter långa förhandlingar nådde EU:s finansministrar fram till en överenskommelse om den gemensamma avvecklingsmekanismen. Beslutet innebär att ordförandeskapet Grekland får mandat att förhandla fram en slutlig överenskommelse med Europaparlamentet. Finansminister Anders borg deltog vid mötet i Bryssel.

Artikel: Grönt ljus för slutförhandling om avvecklingsmekanismen

Finansdepartementet,
12 mars 2014