Beslut om lagändring som underlättar utlämnande av körkort

Regeringen utfärdar idag en lag som innebär att utlämnande av körkort underlättas. Körkortslagen ändras så att Posten Meddelande AB:s cirka 300 företagscenter upphör att fungera som enda utlämningsställe och det införs att postombud kan få överta uppgiften. Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2014.

Pressmeddelande: Regeringen underlättar utlämnande av körkort

Näringsdepartementet,
27 mars 2014