Blankettbördan för företag lättar när regeringen skapar "En dörr in" på nätet

Varje år lämnar företagare in 90 miljoner blanketter till olika myndigheter. Regeringen vill skapa "en dörr in", en tjänst på nätet där grundläggande företagsuppgifter bara behöver lämnas en gång till en plats. I dag fattade regeringen beslut att Bolagsverket ska börja upphandla tjänsten. 40 miljoner kronor anslås för utvecklingen av ett system för företagens uppgiftslämnande.

Läs artikel: Blankettbördan lättar när regeringen skapar "En dörr in"

Näringsdepartementet,
4 juli 2014