Bostadsbehovet i Stockholm på agendan under paneldiskussion

På onsdag den 6 april medverkar bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i ett panelsamtal kring den framtida bostadsförsörjningen i Stockholm. Temafrågan under samtalet, som arrangeras av Bostadsforum, är om det går att bygga snabbt, billigt och hållbart?