Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar

Kommuner och landsting påverkas positivt av internationell tillväxt och skatteunderlaget växer. Med återbetalning från AFA beräknas resultatet totalt bli 11 miljarder i år och 8 nästa år.