Bra tryck i rören för VA-material

Ramavtalet VA-material 2015 som blev klart för avrop tidigare i våras har fått en flygande start. Avtalsansvarig Henrik Ellung och leverantören Dahl har tydligt sett att behovet av produkter för bland annat anläggnings- och reparationsarbeten är stort. Beställningarna kommer in i strid ström.

Michael Sköldeborg, Key Account Manager Mark & VA på Dahl har bråda dagar, men hinner ändå svara på några frågor:

Kom beställningarna igång direkt efter att avtalet tecknades?
– Ja, väldigt snabbt. Beställningarna gjordes omgående efter avropsanmälningarna.

Tror du att många gått och väntat på att avtalet skulle bli klart?
– Definitivt – det var jättetydligt.

Kommer beställningarna från hela landet, eller finns det några särskilda regioner som använder sig av avtalet mer än andra?
– Någon sådan uppdelning har vi inte märkt, generellt sett är det jämnt fördelat över hela landet.

Kan man tolka detta som att det råder högtryck när det gäller att underhålla och anlägga kommunala vatten- och avloppsanläggningar?
– Det är verkligen högt tryck på marknaden och kommer vara så många år framöver. Många gamla ledningar behöver bytas ut, och tempot måste ökas rejält. Ledningarna har en beräknad livslängd på ungefär 100 år, men nuvarande utbytestakt på VA-ledningar är cirka 250 år, vilket inte är hållbart.

När det gäller nyanläggningar så märks det förstås också att det är många stora infrastrukturprojekt på gång över hela Sverige, tillägger han.

12 miljarder investeras årligen i det svenska VA-nätet. Svenskt Vattens rapport visar att investeringarna beror på flera faktorer som omvandlingsområden, förnyelse av ledningsnäten, behov av att kunna möta befolkningsökningen samt anpassning för rådande klimatförändringar.

Med den vetskapen är Henrik Ellung inte förvånad över det stora genomslaget:

– VA-material är ett viktigt ramavtal i SKI:s basportfölj. Vi känner oss trygga med att vi nått vår målsättning med ett starkt avtal som är enkelt att avropa ifrån, samt har konkurrenskraftiga priser och villkor. Det ska bli spännande att följa utvecklingen tillsammans med både leverantörer och användarna, för att se vilken samhällsnytta det bidrar med på sikt.

Ytterligare information om VA-material 2015