Catharina Eklundh Ahlgren utses till vikarierande generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen

Regeringen har i dag beslutat att utse Catharina Eklundh Ahlgren till vikarierande generaldirektör och chef för Inspektionen för socialförsäkringen. Catharina Eklundh Ahlgren är idag chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll