Cecilia Hegethorn Morgensen utnämnd till biträdande rikskronofogde

Regeringen har idag utnämnt Cecilia Hegethorn Mogensen till biträdande rikskronofogde vid Kronofogdemyndigheten. Cecilia Hegethorn Mogensen kommer närmast från Regeringskansliet och hon tillträder den 1 april.