Därför måste vi satsa mer på exportsektorn

Dagens industri 4 juli 2015
Regeringen har sagt att den vill satsa på export. När man tar hänsyn till de inhemska värdekedjorna och räknar in de som understödjer den exporterande sektorn är antalet sysselsatta 1.329.000 personer, skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
Debattartikel Från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Mikael Damberg