Debatt om NOx-utsläpp från dieselbilar

Förra året avslöjades att utsläppsvärden från europeiska dieselbilar hade manipulerats. Mot bakgrund av det diskuterar transportministrarna åtgärder för att komma åt användningen av anordningar som kan manipulera utsläppsvärden. Diskussionen förs vid möte i Luxemburg den 7 juni, då rådet behandlar väg-, sjöfarts- och luftfartsfrågor.